عضو ویژه

کاربران باسابقه و فعال که مورد اطمینان تیم ارتعاش هستند. ویا کاربرانی که دارای تجربه و تخصص خاصی درراستای اهداف سایت هستند. این یک گروه باز است، اعضا میتوانند درخواست عضویت را تأیید کنند.

رتبهاعضای گروه پست وب سایت تاریخ عضویت
عضو ویژهtyros5arsalan 4   یک‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۸۸, ۱۲:۵۷ ب.ظ
عضو ویژهمحمد شایان مهر 211   سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸۹, ۶:۵۶ ق.ظ
عضو ویژهatashi 322   شنبه ۲۲ آبان ۱۳۸۹, ۶:۱۲ ب.ظ
کارشناس امور خارجیrezaazadi 578   یک‌شنبه ۱۴ آذر ۱۳۸۹, ۲:۳۳ ب.ظ
عضو ویژهSTUDIO SIMA 206   چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۸۹, ۵:۵۹ ب.ظ
عضو ویژهshahriyar 880   جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۲, ۶:۳۴ ق.ظ
عضو ویژهmeysamusic 264   چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳, ۴:۲۳ ب.ظ
عضو ویژهeramms66 83   یک‌شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۳, ۸:۴۲ ب.ظ
عضو ویژهilia_nazemi 98   سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴, ۱۲:۵۷ ب.ظ
عضو ویژهm.ghorbani 11   چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۴, ۷:۱۹ ب.ظ
عضو ویژهyamaha PSR-62 147   پنج‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۵, ۱:۵۷ ب.ظ