متخصص

اعضای رتبه ی متخصص در زمینه ای خاص دارای تجربه و تخصص هستند.با رتبه کارشناس همسطح است . این یک گروه باز است، اعضا میتوانند درخواست عضویت را تأیید کنند.

متخصص korg
متخصص korg

رتبهاعضای گروه پست وب سایت تاریخ عضویت
متخصص korgهادی هیجانی زادگان 1088   چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۸۹, ۴:۰۱ ب.ظ
متخصص korgkorgpa4x 571   پنج‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۳, ۶:۱۷ ب.ظ
متخصص korgKORGIRAN 2 دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴, ۷:۰۴ ب.ظ
متخصص korgpa900 67   چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۴, ۷:۴۱ ب.ظ