کارشناس

اعضای این گروه جزو کارشناسان متخصص در زمینه های مورد نظر سایت هستند. این یک گروه بسته است، اعضای جدید فقط با دعوت نامه از طرف رهبر گروه میتوانند وارد شوند.

عضو ویژه
عضو ویژه

رتبهاعضای گروه پست وب سایت تاریخ عضویت
کارشناس امور خارجیrezaazadi 578   یک‌شنبه ۱۴ آذر ۱۳۸۹, ۲:۳۳ ب.ظ